Openingstijden  Bezoek beperkt mogelijk na reservering behalve op dinsdag t/m vrijdag  Locatie  Synagoge Borculo Weverstraat 4 7271 AJ Borculo  Contactgegevens  Stichting Synagoge Borculo Secretariaat: A.G.M. Olthofinfo@synagogeborculo.nl  Tel: 06 3013 7752 De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ‘Algemeen nut beoogde instelling’.
DE BADVROUW VAN HET MIKWE Leentje Meijers kwam uit een oud Borculoos geslacht. Ze leefde van 1872 tot 1940. Haar ouders waren Benjamin Meijers en Jude Visser. Weinig leed bleef hen bespaard. Van hun beide kinderen stierf het oudste op zeer jonge leeftijd. Toen stierf Benjamin in 1876 in de bloei van zijn leven. Hij liet een weduwe na en een meisje van vier. Dat was Leentje. Jaren daarna in 1892 zouden Leentje en haar moeder in Doetinchem hun geluk gaan beproeven. Een jaar later keerden zij alweer terug. Leentje had een buitenechtelijk kind gekregen. Ze heeft het Benjamin genoemd - naar haar vroeg overleden vader. Maar nu komt Meijer van de Kamp in Borculo wonen en het is op Leentje dat hij zijn oog laat vallen. Haar onwettige kind neemt hij aan en samen krijgen ze er nog vijf bij. Meijer gaat de handel in en Leentje verdient als naaister de kost. Dan overkomt Leentje wat ook haar moeder overkwam. Meijer sterft in 1907 in de bloei van zijn leven en hun jongste kind is nog maar vijf maanden oud. Net als haar moeder staat ook Leentje er nu alleen voor. Met Benjamin trekt ze als lompenkoopvrouw er op uit. Niet lang daarna laat het lsraëlitisch Armbestuur voor haar een huis bouwen aan de Pagendijk. Zo krijgt het gezin weer nieuwe kansen. Bovendien wordt Leentje Meijers door het bestuur van de Synagoge geschikt bevonden om een functie uit te oefenen waaraan in Joodse kring veel belang wordt gehecht. Ze wordt over het Joodse badhuis gesteld. Leentje is de badvrouw van het mikwe geworden en onder haar toeziend oog is in die dagen menig Joodse vrouw het water ingegaan. Zo is het met Leentje Meijers gegaan. In de hechte Joodse gemeenschap van Borculo heeft ze een gewaardeerde plaats gekregen - als badvrouw van het mikwe van Borculo.