Openingstijden  Bezoek beperkt mogelijk na reservering behalve op dinsdag t/m vrijdag  Locatie  Synagoge Borculo Weverstraat 4 7271 AJ Borculo  Contactgegevens  Stichting Synagoge Borculo Secretariaat: A.G.M. Olthofinfo@synagogeborculo.nl  Tel: 06 3013 7752 De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ‘Algemeen nut beoogde instelling’.
HET MIKWE ACHTERGROND EN BETEKENIS Het Joodse volk is geroepen om het leven te heiligen. Je kunt ook zeggen om het leven die wijding te geven die het toekomt daar waar immers het hele leven een geschenk is van de Eeuwige. Dat doet het jodendom met woorden van dankzegging en erkenning. Woorden die altijd weer opnieuw belijden dat het leven ons door de Schepper is gegeven en dat heel het leven Hem toekomt. Alles komt van U en komt U toe. Rebecca heette ze of misschien ook wel niet want het had evenzogoed ook Rachel kunnen zijn of Judith of Leentje of Heintje of Saar. Ze ging de treetjes af naar beneden het mikwe in en straks gaat ze kopje onder en wel helemaal want zo is het gebod. Het water van het mikwe omgeeft haar en geen plekje van haar vrouwelijk lijf blijft van het water vrij. En dan zegt ze haar zegenwoorden van vertrouwen en gehoorzaamheid. Gezegend bent U Eeuwige Koning van de wereld die ons geheiligd heeft met zijn geboden en die ons geboden heeft in het water onder te gaan. Koosjer! roept de badvrouw van het mikwe en er wordt gezegd dat de hemelen het herhalen. Na de periode van haar menstruatie laat zij nu de dagen van onreinheid achter zich. Herboren komt ze het water uit om nieuwe uren en dagen tegemoet te gaan van vruchtbaarheid liefde en leven en juist dat is het wat de Eeuwige goed gedacht heeft tov! toen Hij de wateren uiteen deed gaan en de mensen man en vrouw naar zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft.